Türkiye’de meydana gelen büyük depremler

Türkiye’de meydana gelen büyük depremler

Türkiye’de Meydana Gelen Büyük Depremler Listesi Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer alan ve depremlerle iç içe geçmiş bir coğrafyaya sahiptir. Tarih boyunca birçok büyük depreme maruz kalan ülkemiz, bu yıkıcı olaylardan önemli dersler almıştır. Bu makalede, Türkiye’de meydana gelen büyük depremleri tarihsel bir perspektiften inceleyecek ve geleceğe dair çıkarılacak dersleri ele alacağız. Tarihsel İzlerde Büyük Depremler: 1509 İstanbul Depremi: 7.2 büyüklüğündeki bu deprem, Osmanlı İmparatorluğu’nun başkentinde büyük yıkıma neden oldu. Yaklaşık 5 bin kişinin hayatını kaybettiği deprem, şehrin imarında önemli değişikliklere yol açtı. 1668 Anadolu Depremi: 8 büyüklüğündeki bu…

Read More

Deprem

Deprem

Deprem Dünyanın oluşumundan beri, sismik yönden aktif bulunan bölgelerde depremlerin ardışıklı olarak oluştuğu ve sonucundan da milyonlarca insanın ve barınakların yok olduğu bilinmektedir. Bilindiği gibi yurdumuz dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır. Geçmişte yurdumuzda birçok yıkıcı depremler olduğu gibi, gelecekte de sık sık oluşacak depremlerle büyük can ve mal kaybına uğrayacağımız bir gerçektir. Deprem Bölgeleri Haritası’na göre, yurdumuzun %92’sinin deprem bölgeleri içerisinde olduğu, nüfusumuzun %95’inin deprem tehlikesi altında yaşadığı ve ayrıca büyük sanayi merkezlerinin %98’i ve barajlarımızın %93’ünün deprem bölgesinde bulunduğu bilinmektedir. Son 58 yıl içerisinde depremlerden, 58.202…

Read More