Dünya Tarihinde Yaşanmış Büyük Depremler

Dünya Tarihinde Yaşanmış Büyük Depremler

Dünya Tarihinde Yaşanmış Büyük Depremler Başlıca coğrafi değişimleri tetikleyen ve tarihin derinliklerinde iz bırakan doğa olaylarından biri de depremlerdir. Dünya tarihi, zaman içinde birçok büyük depremin yüzlerce yıl boyunca toplumları etkileyip şekillendirdiği, yerleşim birimlerini yıkıma uğrattığı ve doğal dengeleri alt üst ettiği sayısız hikayeye tanıklık etmiştir. Depremler, yer kabuğundaki kırılma noktalarında meydana gelen enerjinin aniden boşalması sonucu ortaya çıkan olağanüstü doğa olaylarıdır. Bu makalede, dünya tarihinde yaşanmış büyük depremlerin derinliklerine inerek, bu doğa olaylarının insanlığın geçmişi üzerindeki etkilerini keşfedeceğiz. Depremler, sadece coğrafi yapıları etkilemekle kalmayıp aynı zamanda kültürel, ekonomik ve…

Read More

Deprem

Deprem

Deprem Dünyanın oluşumundan beri, sismik yönden aktif bulunan bölgelerde depremlerin ardışıklı olarak oluştuğu ve sonucundan da milyonlarca insanın ve barınakların yok olduğu bilinmektedir. Bilindiği gibi yurdumuz dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır. Geçmişte yurdumuzda birçok yıkıcı depremler olduğu gibi, gelecekte de sık sık oluşacak depremlerle büyük can ve mal kaybına uğrayacağımız bir gerçektir. Deprem Bölgeleri Haritası’na göre, yurdumuzun %92’sinin deprem bölgeleri içerisinde olduğu, nüfusumuzun %95’inin deprem tehlikesi altında yaşadığı ve ayrıca büyük sanayi merkezlerinin %98’i ve barajlarımızın %93’ünün deprem bölgesinde bulunduğu bilinmektedir. Son 58 yıl içerisinde depremlerden, 58.202…

Read More