Eskatoloji

Eskatoloji

Eskatoloji Eskatoloji, çeşitli dinlerin, mitolojilerin ve felsefi düşüncenin merkezinde yer alan önemli bir konsepttir. Bu makalede, eskatolojinin temel kavramlarına odaklanarak, dünyanın sonu, insanın ölüm sonrası durumu, kıyamet ve mahşer günü gibi ana başlıkları ele alacağız. Eskatoloji, “son şeyler” anlamına gelen Yunanca “eschatos” (son) ve “logos” (çalışma) kelimelerinden gelen bir terimdir. Genellikle dinle ilgili bir çalışma dalıdır, ancak felsefe ve bilimde de kullanılabilir. . Dinî eskatoloji, genellikle dünyanın sonu, ahiret ve insanlığın nihai kaderi gibi konularla ilgilenir. Bu inançlar genellikle kutsal metinlere, geleneklere veya kişisel deneyimlere dayanır. Kıyamet ve Mahşer Günü…

Read More