Arap İç Savaşları: Karmaşık Tarih ve Derin Çatışmalar

Arap İç Savaşları, Arap Baharı

Arap Baharı: Umudun Çiçek Açtığı Devrimler 2010 yılında, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın birçok ülkesini etkisi altına alan tarihi bir dönem başladı: Arap Baharı. Bu dönem, bölgedeki otoriter rejimlere karşı halkın yükselen bir isyanı ve özgürlük arayışını simgeliyordu. Arap Baharı, uzun yıllardır bastırılmış umutları, değişim arzusunu ve demokratik talepleri tetikleyen bir devrim rüzgarıydı. Arap Baharı’nın ilk kıvılcımı, Tunus’ta yaşanan Mohamed Bouazizi’nin kendini yakması olayıydı. Bu trajik olay, genç bir işsiz Tunuslu’nun yaşadığı ekonomik zorluklar ve adaletsizlik karşısında başkaldırısıydı. Bouazizi’nin ölümü, Tunus halkını sokağa dökmeye ve yıllardır iktidarda olan Zine El…

Read More