İsrail vs Filistin

İsrail vs Filistin

İsrail Tarihi İsrail Devleti’nin kuruluşu, tarihin önemli dönüm noktalarından biridir. İsrail, 1948 yılında Birleşmiş Milletler’in kararıyla kurulmuştur. Bu karar, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde, Yahudilere bir yurt sağlama amacı gütmüştür. İsrail’in kuruluşu, Ortadoğu’da dengeleri değiştirmiş ve bölgede yeni bir dönemin başlamasına neden olmuştur. Filistin Tarihi Filistin tarihi, uzun ve çalkantılı bir geçmişe sahiptir. Filistin, tarih boyunca birçok farklı uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. 1948 yılında İsrail’in kuruluşuyla birlikte, Filistinlilerin kendi devletlerini kurma çabaları başlamıştır. Ancak bu çabalar, İsrail-Filistin çatışmalarına ve bugün hala devam eden Filistin sorununa yol açmıştır. İsrail-Filistin Savaşları İsrail…

Read More