Ülkenin Demografik Yapısının Düzensiz Göçler Nedeniyle Bozulması

düzensiz göçler

Bir Ülkenin Demografik Yapısının Düzensiz Göçler Nedeniyle Bozulmasının Sonuçları
Düzensiz göçler, bir ülkenin demografik dengesini altüst edebilmekte ve telafisi zor sorunlara yol açabilmektedir. Bu makalede, kontrolsüz göç hareketlerinin bir ülkenin nüfus yapısı, dağılımı, yaş ortalaması, etnik bileşimi gibi demografik özellikleri üzerindeki olumsuz etkileri detaylıca incelenecektir.

Nüfusta Hızlı ve Kontrolsüz Artış

 • Düzensiz göçler kısa sürede ülkeye yüksek miktarda nüfus girişine neden olur. Bu, yerel halkın hazmedebileceğinden çok daha hızlı bir nüfus artışına yol açar.
 • Örneğin 2011’de Suriye iç savaşı sonucu Türkiye’ye yönelen göç dalgasıyla Türkiye nüfusu birkaç yıl içinde milyonlarca arttı.
 • Bu denetimsiz nüfus artışı, ülkenin altyapısı ve kaynakları için aşırı yük oluşturur.

Nüfus Dağılımındaki Dengesizlikler

 • Düzensiz göçmenler belirli bölgelerde yoğunlaşır, o bölgelerin nüfus yapısını altüst eder.
 • Türkiye’ye gelen Suriyeliler özellikle sınır illerinde yerleşti. Bu illerin nüfus dengesi bozuldu.
 • Bazı bölgeler nüfus patlaması yaşarken, diğer bölgeler göç verir. Ülke genelinde dengesizlikler ortaya çıkar.

Yaş Piramidinde Oluşan Çarpıklıklar

 • Düzensiz göçler genellikle genç erkeklerden oluştuğu için yaş piramidini olumsuz etkiler.
 • Almanya’ya 1960’larda yapılan Türk işçi göçü, Almanya’da yaş ortalamasını düşürdü, genç nüfus oranını yükseltti.
 • Çalışma çağındaki nüfus artarken bağımlı yaştaki nüfus azalır. Bu da sosyal dengeleri bozar.
Bunu da oku :  Kripto para nedir?

Etnik Yapının Hızla Dönüşmesi

 • Farklı etnik gruplardan gelen yüksek sayıda düzensiz göçmen, ülkenin etnik bileşiminde köklü değişikliklere yol açar.
 • Fransa’ya Afrika ülkelerinden yoğun göçler yaşandı ve ülkenin etnik haritası çeşitlendi.
 • Bu hızlı etnik dönüşüm, toplumsal gerilimleri tetikleyebilir.

Sosyal Uyumun Zorlaşması

 • Değişen etnik yapı, kültürel çatışma riskini artırır. Dil, din, gelenek farklılıkları gerilime neden olur.
 • 2015’te Almanya’ya gelen Suriyeliler, Alman toplumunda uyum sorunlarına yol açtı. Gettolaşma baş gösterdi.
 • Toplumsal huzursuzluklar ve ayrımcılık da görülebilir.

Yüksek İşsizlik Oranları

 • Niteliksiz düzensiz göçmenler iş bulmakta zorlanır, işsizlik oranları yükselir.
 • Ülkenin üretken olmayan nüfusu artar. Kayıt dışı çalışma yaygınlaşır.
 • Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin işsizlik oranı %50’nin üzerinde. Bu sorun çözülmelidir.

Ekonomik Külfetin Artması

 • Düzensiz göçmenlere sağlanan barınma, iaşe, sağlık, eğitim desteği devlete ağır mali yükler bindirir.
 • Göçmenlerin iş bulamaması da ekonomik sorunlara neden olur.
 • Türkiye, mülteciler için şu ana kadar 40 milyar dolar harcadı. Bu rakam her geçen gün artıyor.

Kamu Düzeninde Bozulmalar

 • Kontrolsüz göçler arasında radikal örgüt mensuplarının sızması güvenlik açığı oluşturur.
 • Suç oranlarında, yasa dışı faaliyetlerde artış görülebilir.
 • Terör saldırıları riski de yükselir. Fransa’da DEAŞ üyesi göçmenler tarafından saldırılar yapıldı.
Bunu da oku :  İş Hayatında Akıllıca Çalışmanın Yolları

Siyasi Dengelerin Etkilenmesi

 • Göçmen nüfustaki hızlı artış, ülkenin siyasi dengelerini değiştirebilir.
 • Seçimlerde belirleyici olacak kadar çok göçmenin oy kullanması, siyaseti etkiler.
 • Aşırı sağ parti ve söylemler güç kazanabilir. Toplumsal kutuplaşma artar.

Düzensiz göçler, alıcı ülkelerin demografik yapısında telafisi zor bozulmalara yol açmaktadır. Bu sebeple göçler iyi yönetilmeli, uyum sağlanmalı ve göçmenlerin üretime katkısı desteklenmelidir. Aksi takdirde, kontrol edilemeyen nüfus hareketleri ülkelerin geleceğini tehdit edecektir.

5/5 - (2 votes)
(Visited 21 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment